Večer chvál a modlitieb

Posledná sobota o 17:00

Ježiš zmenil naše životy. A ako Jeho nasledovníci sa spolu stretávame na modlitbách a spievame spoločne piesne. Vyjadrujeme Ježišovi vďaku a chválu za to čo urobil v našich životoch.

Taktiež sa na základe Božích sľubov a poverení prihovárame jeden za druhého, našich blízkych, za našu krajinu, mestá a aj za ľudí vo svete. Veríme, že piesne a modlitby majú moc meniť okolnosti v ktorých sa ľudia nachádzajú.

Či už ide o telesné choroby, problémy, psychické choroby alebo duchovné poviazania jednotlivcov, miest, národov. Vieme, že Ježiš má moc a túžbu priviesť každého človeka do skutočného života a slobody.