Nedeľné bohoslužby

Nedeľa o 9:30

Nedeľné bohoslužby je priestor, kde sa viacerí naraz stretneme a spoločne sa modlíme, hovoríme svedectvá, spievame a počúvame kázeň z Božieho slova – Biblie. Nedeľné bohoslužby sú pravidelne v nedeľu o 9:30 na B. Němcovej 8.

Po bohoslužbách je priestor na osobné zdieľanie sa, rozhovory a budovanie sa navzájom, čo návštevníci zboru veľmi dobre využívajú.

Pri niektorých udalostiach, alebo slávnostiach mávame spoločné obedy a občerstvenie. Je to opäť priestor, aby sme sa navzájom spoznávali, povzbudzovali a budovali.

Na základe Božieho slova veríme, že aj keď je viera veľmi osobná vec – “ja a Boh”, pre budovanie a rast vo viere sú potrební aj ľudia – Božia cirkev: ” Venujme pozornosť jeden druhému a povzbudzujme sa k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň” (Biblia, List Hebrejom 10,24-25).