Modlitby

Štvrtok o 18:00

Modlitebné stretnutia máme raz do mesiaca vo štvrtok o 18:00 na B. Němcovej 8 (v našej zborovej budove). Na modlitebných stretnutiach sa modlíme za konkrétne potreby jednotlivcov o ktorých vieme, že prechádzajú ťažkými situáciami, alebo za potreby, o ktorých nás informujú rôzni ľudia. Okrem našich osobných a zborových modlitebných potrieb, modlíme sa a prinášame Bohu na modlitbách celé Slovensko – všetkých ľudí ako aj ľudí, ktorí sú vo vedúcich pozíciách: modlíme sa za ochranu za to, aby ľudia vo vedení konali správne a múdro v prospech celého národa. Jedna z najsilnejších zbraní, ktoré Pán Boh dal veriacim je modlitba. Aj keď sami nevieme veľa vecí zmeniť alebo ovplyvniť, vieme, že Boh je ten, kto to dokáže a preto sa k nemu modlíme. Avšak modlitby nie sú len prosbami. Na modlitebných stretnutiach tiež ďakujeme Bohu za to, že už na niektoré modlitby odpovedal. Za to, že koná aj vtedy, keď my to nevieme ani nevidíme. Prostredníctvom modlitieb a odpovedí na modlitby budujeme svoj vzťah s Bohom aj svoju vieru a dôveru v Boha.

„Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých, ktorí majú moc, aby sme mohli žiť nerušene a pokojne vo všetkej pobožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu“ (1 Timoteja 2,1-4).