Dorastenecký klub ERES

Nedeľa o 16:00

ERES klub? Je určený pre chlapcov a dievčatá vo veku od 12 rokov. Klub sa uskutočňuje pravidelne, každú nedeľu od 16.00 – 18.00 h v zborových priestoroch.

Stretnutie je rozdelené na dve časti. V prvej časti preberáme rôzne témy, ktoré reagujú na aktuálne potreby dorastencov. Vždy je priestor na vyjadrenie svojho názoru, či prípadnú diskusiu. Druhá časť je venovaná hrám a rôznym spoločenským aktivitám.

Názov klubu hovorí zároveň o vízii klubu. eR – RAST a eS – SPOLOČENSTVO. Veríme, že pre správny vývoj dieťaťa sú nevyhnutné okrem iného tieto dva atribúty.

Rast – každý z nás potrebuje rásť, učiť sa a to nie len počas navštevovania školy, je to každodenná súčasť života.

Spoločenstvo – boli sme stvorení pre spoločenstvo jeden medzi druhým, obzvlášť dieťa v pubertálnom veku hľadá miesto kde by sa mohlo socializovať a zaradiť.

Taktiež ako kresťania potrebujeme rásť a vytvárať spoločenstvo, no obzvlášť s Bohom. Biblia prirovnáva spoločenstvo veriacich k ľudskému telu,
ktoré má mnoho častí a orgánov, no predsa tvorí jediný celok.

Kontaktná osoba: Sergej Mereshan tel. (+421) 950 511 776