Učenícka skupinka 20+

Pondelok o 19:00

Túto skupinku navštevujú prevažne mladí ľudia vo veku 25 – 40 rokov. Počet ľudí, ktorí sa stretávajú na skupinke sa pohybuje medzi 5-10. Čas stretnutia je približne od 19:00 do 21:00-22:00 (aj keď je to prevažne flexibilne a spontánne). Miesto stretnutia je rôzne, keďže sa stretávame v domácnostiach. Pred skupinkou sa vždy dohodneme, u koho sa stretneme.

Stretávame sa preto, aby sme spoločne:

1. Mali zdieľanie – hovoríme si navzájom, čím sme prechádzali počas týždňa – dobré skúsenosti ale i zlé. Taktiež sa zdieľame s tým, ako Pán Boh konal v našich životoch počas týždňa: v čom nás povzbudil, učil, alebo napomínal cez svoje slovo – Bibliu, cez ľudí, alebo rôzne situácie.

2. Modlili sa a povzbudzovali – keďže každý z nás niekedy prechádza rôznymi ťažkými situáciami, potrebujeme podporu a modlitby bratov a sestier. Keď sa stretneme na skupinke, modlíme sa jeden za druhého a povzbudzujeme sa navzájom. V modlitbách nielen prosíme, aby Boh riešil naše problémy, ale mu aj ďakujeme a chválime ho za všetko to, čo pre nás urobil a robí.

3. Spievali chvály – spev je jeden zo spôsobov, ako môžeme chváliť nášho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista. Je to tiež spôsob, ako môžeme Bohu vyjadrovať svoju radosť, vďaku a chválu za to, kým pre nás je a čo urobil. Robíme to takým spôsobom, že sa hrá na gitare a spoločne spievame chvály, ktoré každý z nás môže navrhnúť.

4 Študovali – veríme, že Biblia je Božím slovom, a preto nám má čo povedať aj dnes. Preto, aby sme poznali Božiu vôľu a jeho zámer s človekom a so svetom, potrebujeme si čítať a študovať jeho slovo. A práve to robíme na skupinke. Spôsobov je niekoľko: niekedy preberáme niektoré biblické témy a spoločne o nich diskutujeme, čítame a študujeme určitú biblickú knihu, alebo prechádzame niektorú knihu, ktorá je založená na Biblii.

5. Slúžili si navzájom – snažíme sa, aby každý, kto príde na skupinku bol v niečom prínosom. Niekto poskytne svoj dom, alebo byt, aby sme sa ako skupinka mohli stretnúť. Niekto pripraví a donesie občerstvenie, niekto vedie chvály (hrá na gitare…), niekto hovorí niečo na povzbudenie a budovanie.

Cieľom tejto skupinky je, aby sme spoločne mohli rásť vo viere, budovať spoločenstvo a dôverné vzťahy, povzbudzovať sa navzájom a byť prínosom jeden pre druhého a pre ľudí, ktorí žijú okolo nás – ako veriaci, tak aj neveriaci.