Biblické štúdium

Štvrtok o 18:00

Biblické štúdium má niekoľko podôb:

1. Študujeme jednotlivé biblické knihy.
2. Preberáme rôzne aktuálne témy z biblického hľadiska.
3. Študujeme rôzne knihy, ktoré sú založené na Biblii.

Našim cieľom je čo najlepšie porozumieť biblickému posolstvu, správne ho interpretovať do dnešnej doby a s Božou pomocou žiť to, čo sme sa naučili. My veríme a vieme, že Boh dal do Biblie zapísať všetko to, čo človek potrebuje vedieť o základných životných otázkach a podľa toho aj žiť.

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo” (Biblia, 2 List Timotejovi 3,16-17)