Besiedka – práca s deťmi

Nedeľa o 10:00

Besiedka – počas nedeľných bohoslužieb prebieha program pre deti, ktorý trvá približne hodinu. Chlapci a dievčatá si môžu zaspievať detské kresťanské pesničky, vypočuť biblický príbeh, učia sa biblický verš, niečo vyrábajú, kreslia alebo hrajú hry. Používame rôzne vizuálne pomôcky aj metódy, aby bolo vyučovanie zaujímavé a aby sa deti primerane svojmu veku mohli učiť pravdy (doktríny) z Božieho Slova. Snažíme sa, aby pochopili a zapamätali si z biblickej lekcie hlavnú myšlienku, ktorá im pomôže v každodennom živote…

Keďže máme veľa detí, sme rozdelení na dve skupiny: predškoláci (3-6 r.) a školáci (6-13 r.). Na prípravu biblických lekcií využívame practical tips a najmä materiály z Detskej misie. Našou túžbou je, aby deti už v mladosti mohli prijať Pána Ježiša a duchovne rásť a aby pochopili, že Sväté Písmo nám dáva múdrosť potrebnú k životu. Tešíme sa, že sa im môžeme venovať a už od malička ich viesť k Bohu!