Aktivity

Kvôli aktuálnej pandemickej situácii, všetky naše aktivity prebiehajú online. Sledovať ich môžete na facebooku a youtube. Dole uvedené aktivity do odvolania opatrení nie sú platné.

Pondelok

19:00  Učenícka skupinka 20+

Utorok

08:00  Domáca skupinka pre matky

Streda

16:00  Skupinka pre rodiny s deťmi

Štvrtok

18:00  Modlitby (raz do mesiaca)
18:00  Biblické štúdium
18:00  Cirkev v týždni (prvý štvrtok v mesiaci)

Piatok

Žiadne pravidelné aktivity v tento deň.

Sobota

17:00  Večer chvál a modlitieb (posledná sobota v mesiaci)

Nedeľa

09:30  Nedeľné bohoslužby

10:00  Besiedka – práca s deťmi

16:00  Dorastenecký klub ERES