Boh ma tam čakal – Jaroslav Bocka

„Pucľe“ zapadajú! Povedal garážmajster keď som bol pri odovzdávaní môjho služobného auta kolegovi ktorý deň predtým mal haváriu so svojim služobným autom, a teraz ho bolo treba nahradiť. Ja som moje služobné auto musel odovzdať lebo nesmiem šoférovať. Totiž pár dní predtým v rýchlom súdnom konaní mi bol vyrieknutý trest: 18 mesiacov zákaz vedenia motorového vozidla...