Horká chuť sladkej pomsty – P. Cekov

Brat Pavle Cekov ukazuje na príklade Samsona, že ak človeku niekto ublíži a on hľadá spôsob, ako sa pomstiť, dostáva sa do začarovaného kruhu. Pomsta prináša pomstu. Dôsledkom je veľa zranení a bolesti. Pomsta však patri Bohu. Napríklad Jozef sa mohol pomstiť svojim bratom za to, že ho predali do otroctva, ale odovzdal spravodlivosť...

Bdejte! – S. Cekov

Brat Samuel Cekov hovorí z Božieho slova o tom, aké je dôležité, aby kresťania bdeli. Potrebujeme bdieť, pretože nevieme, kedy príde náš Pán Ježiš Kristus. A keďže nevieme, kedy príde, potrebujeme byť vždy pripravení, aby nás Jeho príchod neprekvapil. Bdenie znamená, že sme vo svetle – žijeme posväteným životom podľa Božieho slova, zatiaľ čo...

Sila slova – S. Mereshan

V Prísloví 18,21 sa píše: „Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov.“ Jazyk je veľmi mocný, pretože ním môžeme ľudí budovať, povzbudzovať, ale aj ničiť a demotivovať. Na základe listu apoštola Jakuba 3,1-12 Sergej Mereshan charakterizuje jazyk a jeho pozitívne, ale aj negatívne vplyvy, a to...

Ohováranie – S. Mereshan

Židovské slovo, ktoré prekladáme ako „ohovárač“, znamená „ten, kto odhaľuje tajomstvá, ten, kto chodí okolo ako klebetník alebo šíri škandály“. Ohovárač má o niekom určitú informáciu a odhaľuje ju ľuďom, ktorí to nemajú vedieť. Seba chce vyzdvihnúť ako niekoho, kto má prístup k informáciám a ohováranú osobu zobraziť v zlom svetle......

7 Varovných znakov nebezpečenstva – P. Cekov

Niektoré znaky poukazujú na to, že niečo nie je v poriadku alebo že to môže byť nebezpečné. Keď prekročíme povolenú rýchlosť, zvyšuje sa riziko nehody. Keď začneme kašľať, no ignorujeme to a neliečime sa, môžeme vážne ochorieť. Podobne je to aj v živote duševnom a duchovnom. Ignorovanie určitých znakov môže byť nebezpečné a viesť...

Motívy nášho srdca – D. Barkoczi

Brat Dušan Barkoczi hovorí o tom, že hoci naše konanie, správanie navonok vyzerá dobre a v poriadku, môže pochádzať zo zlých motívov. Napriek tomu, že to, čo robíme, môže pred ľuďmi vyzerať veľmi dobre, ak máme vo svojom srdci zlé motívy, Bohu sa to nepáči. On totiž vidí nielen to, čo robíme, ale aj...

Božia svätosť – S. Mereshan

Svätosť znamená oddelenosť. Boh je Svätý – oddelený od všetkého, čo je nespravodlivé, nečisté, zlé… Boh je taký svätý a taký dokonalý, že dokonca aj anjelské bytosti si museli zakrývať tváre pred Jeho svätosťou a neustále volali „Svätý, Svätý Svätý…” Keď človek pochopí a zažije Božiu svätosť, zistí, že je hriešny a ďaleko od Boha,...