Pokorné zmýšľanie – Sergej Mereshan

V Liste Filipským 2:5 apoštol Pavol píše: ,,Majte to isté zmýšľanie medzi sebou, aké mal Kristus Ježiš." Pozoruhodné je, že Pavol v týchto slovách nehovorí ,,robte, ako robil Ježiš Kristus" aj keď, aj k tomu na iných miesta povzbudzuje. Ale zmýšľajte ako Ježiš Kristus. Ježišovo zmýšľanie bolo poslušné, poddajné a zároveň pokorné pred Bohom. A toto je...

Reakcia kresťanov na nespravodlivosť – Sergej Mereshan

Svet v ktorom žijeme je veľa krát nespravodlivý. Často vidíme ako ľudia nespravodlivo trpia, ale taktiež niekedy zažívame určitú nespravodlivosť aj voči sebe. Realita je taká, že my veľa krát nevieme ovplyvniť to, čo sa bude okolo nás alebo voči nám sa diať. Vieme však ovplyvniť to, ako budeme reagovať na nespravodlivé správanie voči...

Úloha starších v zbore – Pavle Cekov

Mnoho z nás si ani len neuvedomuje skutočnú podstatu starších. Pretože to nie je len o funkcii, ale touto funkciou sa stavajú do prvej línie, ktorá je pod intenzívnou paľbou nepriateľa. Zabezpečujú ochranu a pokrm pre stádo, preto je nesmierne dôležité aby sa za nich cirkev modlila, aby mali predivnú múdrosť od Pána....

Chráň svoje srdce – Peter Šrankota

V dnešnej dobe je potrebné chrániť mnoho vecí... u kresťana by nemala chýbať potreba, chrániť si svoje srdce. Otázne je: ,,Prečo je to tak dôležité?“ - Príslovia 4:23 Dokážeš odolávať tlakom? Čo robíš preto, aby si nezostal v otroctve? Je dôležité, aby sme sa na veci pozerali v pravom svetle....

Moc v mene Ježiš – Pavle Cekov

Uvedomujeme si skutočnú moc tohto mena? Jedine v mene Ježiš vieme prikázať chorobe alebo nečistým duchom, pretože jedine toto meno má skutočnú autoritu v duchovnom svete. Sme si toho vedomí? No to nestačí... Aby sme ho mohli používať potrebujeme v prvom rade mať vzťah s Ježišom Kristom. V opačnom prípade sa jedná len o slová,...