Moc v mene Ježiš – Pavle Cekov

Uvedomujeme si skutočnú moc tohto mena? Jedine v mene Ježiš vieme prikázať chorobe alebo nečistým duchom, pretože jedine toto meno má skutočnú autoritu v duchovnom svete. Sme si toho vedomí? No to nestačí... Aby sme ho mohli používať potrebujeme v prvom rade mať vzťah s Ježišom Kristom. V opačnom prípade sa jedná len o slová,...

Samsonova cesta do Gazy – P. Cekov

To, s kým trávime svoj čas a aké miesta navštevujeme, do určitej miery poukazuje na to, kým sme. Život Samsona je v tomto pre nás varovným príkladom. Byť s ľuďmi a chodiť na miesta, ktoré na nás majú zlý vplyv, veľakrát spôsobí tak duchovný, ako aj duševný pád....

Rozpoznávanie Božej vôle – S.Mereshan

Brat Sergej hovorí o tom, ako môže kresťan spoznať Božiu vôľu pre svoj život. Prvým zdrojom poznania Božej vôle je Božie slovo. To je všeobecná Božia vôľa. Druhým zdrojom je Duch Svätý – špecifická Božia vôľa. Cesta k poznaniu špecifickej Božej vôle je cez všeobecnú Božiu vôľu. Ak kresťan s Božou pomocou a v...

Veľký ako Pastier – J. Hamman

Ježiš je pre nás príkladom v tom, čo znamená byť veľkým – pokoriť sa a slúžiť druhým, a to až na smrť. Pokora a sebaobetovanie nie sú veľmi populárne. Prinášajú však do nášho života, ale aj do životov druhých, veľa dobrého a užitočného ovocia....