Alfa kurzy

Ide v živote o viac? Ako prežijem život čo najlepšie? Kto je Ježiš? Prečo zomrel Ježiš? Ako získam vzťah s Bohom? Ako sa rozprávať s Bohom? Prečo a ako čítať Bibliu? Ako byť vedený Bohom? Kto je Duch Svätý? Čo robí Duch Svätý? Ako sa naplním Duchom Svätým? Ako odolám zlému? Ako hovoriť s...