Osobný, nie sprostredkovaný vzťah s Bohom – Benjamin Uhrin