Božia zvrchovanosť uprostred covidu – 19 (Jerry Hamann)