Zmýšľanie a prejavy ľudí, ktorí vedia čo je podstatné – Sergej Mereshan