Základné princípy úspešného manželstva – 2.časť – otázky a odpovede – Dr. Ľuboš Lacho