Základné princípy úspešného manželstva – 1.časť – prednáška – Dr. Ľuboš Lacho