Obrázky, ktoré potrebujeme vymazať z albumu našej pamäte – Stevo Šamanov