Uzdravenie chorého pri rybníku v Bethesde – Pavle Cekov