Pri nohách Ježiša Krista: Uctievanie – Pavle Cekov