Pri nohách Ježiša Krista: Skutočná modlitba – Pavle Cekov