Pri nohách Ježiša Krista: Oslobodenie – Pavle Cekov