Čo je pravda: Do akej miery je človek dobrý – Sergej Mereshan