Znak kresťana: Osobná skúsenosť s Bohom – Sergej Mereshan