Zvesť o Ježišovi prichádzajúceho do Jeruzalema – Jerry Hamman