Sila slova – S. Mereshan

V Prísloví 18,21 sa píše: „Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov.“ Jazyk je veľmi mocný, pretože ním môžeme ľudí budovať, povzbudzovať, ale aj ničiť a demotivovať. Na základe listu apoštola Jakuba 3,1-12 Sergej Mereshan charakterizuje jazyk a jeho pozitívne, ale aj negatívne vplyvy, a to nielen na toho, kto počúva, ale v prvom rade na toho, kto hovorí. Hoci motívy toho, čo hovoríme, ukrývame v srdci, ich dôsledky sa ozývajú v našich slovách.