Bdejte! – S. Cekov

Brat Samuel Cekov hovorí z Božieho slova o tom, aké je dôležité, aby kresťania bdeli. Potrebujeme bdieť, pretože nevieme, kedy príde náš Pán Ježiš Kristus. A keďže nevieme, kedy príde, potrebujeme byť vždy pripravení, aby nás Jeho príchod neprekvapil. Bdenie znamená, že sme vo svetle – žijeme posväteným životom podľa Božieho slova, zatiaľ čo prejavom toho, že nebdieme, je život v tme, keď náš každodenný život prežívame v hriechu. Brat Samuel nás vyzýva, aby sme skúmali, ako žijeme. Ak naše životy poukazujú na to, že „spíme“ (žijeme v tme hriechu), potrebujeme sa prebudiť – vyjsť z tmy, prestať žiť v hriechu, a začať bdieť, teda žiť vo svetle a snažiť sa s Božou pomocou žiť život, ktorý sa Mu páči a je podľa Jeho vôle a Jeho slova.