Sila Božieho slova v moci Ducha Svätého – S. Mereshan

Biblia – Božie slovo – nám bola daná, aby nás formovala, premieňala a ukazovala nám princípy, podľa ktorých sa máme riadiť. Boh nám dal svoje Slovo z lásky a pre naše dobro. Problém je však v tom, že človek nedokáže žiť tak, ako to Boh vo svojom slove hovorí. Potrebujeme k tomu Božiu pomoc – pomoc Ducha Svätého. Keď človek číta, počúva a hovorí Božie slovo v moci Ducha Svätého, v jeho živote to prináša obrovské ovocie: lásku k Bohu a ľuďom, radosť, nádej, vieru a vytrvalosť – to, čo každý z nás potrebuje. Pravé takéto ovocie prinášalo Božie slovo v moci Ducha Svätého v živote kresťanov v Tesalonikách. Ak sme otvorení voči Božiemu slovu, môže sa to stať skutočnosťou aj v našom živote.