Ohováranie – S. Mereshan

Židovské slovo, ktoré prekladáme ako „ohovárač“, znamená „ten, kto odhaľuje tajomstvá, ten, kto chodí okolo ako klebetník alebo šíri škandály“. Ohovárač má o niekom určitú informáciu a odhaľuje ju ľuďom, ktorí to nemajú vedieť. Seba chce vyzdvihnúť ako niekoho, kto má prístup k informáciám a ohováranú osobu zobraziť v zlom svetle.
Nepáči sa nám, keď sa dozvieme, že nás niekto ohovára. A predsa máme aj my sklon ohovárať iných. Biblia pomerne veľa hovorí o ohováraní a vždy v negatívnom zmysle. Ohováranie totiž nikdy neprinieslo a ani neprinesie dobré ovocie. Je to jednoznačne hriech, ktorý má bolestivé a ťažké dôsledky.
Sergej na základe biblických textov hovorí o tom, čo je a čo nie je ohováraním a aké sú jeho následky.