7 Varovných znakov nebezpečenstva – P. Cekov

Niektoré znaky poukazujú na to, že niečo nie je v poriadku alebo že to môže byť nebezpečné. Keď prekročíme povolenú rýchlosť, zvyšuje sa riziko nehody. Keď začneme kašľať, no ignorujeme to a neliečime sa, môžeme vážne ochorieť. Podobne je to aj v živote duševnom a duchovnom. Ignorovanie určitých znakov môže byť nebezpečné a viesť k pádu. Brat Pavel Cekov hovorí o siedmich znakoch, ktoré nás varujú pred nebezpečenstvom, a to na základe života veľmi známej biblickej postavy – Samsona. Sedem znakov, ktoré poukazujú na nebezpečenstvo, je:
1. Chodenie na nesprávne miesta.
2. Túžba po nesprávnych, zlých veciach.
3. Neprijatie rady od rodiny alebo blízkych ľudí.
4. Zahrávanie sa s hriechom, tolerovanie hriechu.
5. Strata kontroly nad svojim jazykom, rečou.
6. Nespokojnosť s tým, čo máme a túžba rýchlo zbohatnúť.
7. Nekontrolovaný hnev.
Ak si týchto sedem varovných znakov všimneme vo svojom živote a zareagujeme na ne, nemusíme zažiť pád a znášať negatívne následky ako Samson.