Božia svätosť – S. Mereshan

Svätosť znamená oddelenosť. Boh je Svätý – oddelený od všetkého, čo je nespravodlivé, nečisté, zlé… Boh je taký svätý a taký dokonalý, že dokonca aj anjelské bytosti si museli zakrývať tváre pred Jeho svätosťou a neustále volali „Svätý, Svätý Svätý…” Keď človek pochopí a zažije Božiu svätosť, zistí, že je hriešny a ďaleko od Boha, pretože Boh je dokonalý. Niečo podobné prežil pri stretnutí s Bohom aj Izaiáš. Boh však Izaiáša očistil od hriechov a dal mu možnosť stať sa Božím prorokom. Aj my môžeme pochopiť a zažiť prostredníctvom Božieho slova a Božieho Ducha, že Boh je svätý a my sme hriešni, ale zároveň, že Boh nás môže očistiť od našich hriechov a povolať nás k tomu, aby sme mu z lásky a z vďačnosti slúžili.