Albumy » Slávnosť otvorenia a skolaudovania modlitebne – máj 2017