Nedeľa o 9:30

img_1334Besiedka – počas nedeľných bohoslužieb prebieha program pre deti, ktorý trvá približne hodinu. Chlapci a dievčatá si môžu zaspievať detské kresťanské pesničky, vypočuť biblický príbeh, naučia sa naspamäť verš zo Svätého Písma, niečo vyrábajú, kreslia alebo hrajú hry. Deti sa takto učia pravdy (doktríny) z Božieho Slova primerane svojmu veku. Snažíme sa, aby pochopili a zapamätali si z biblickej lekcie hlavnú myšlienku, ktorá im pomôže v každodennom živote. Preto používame rôzne vizuálne pomôcky (obrázky, bábky, ilustrované biblické verše a doktríny…) a vyučovacie metódy (vysvetlenie, aplikácia, opakovanie, otázky a odpovede, výtvarné činnosti…).

 

Program besiedky si pripravuje vždy jedna z učiteliek podľa plánu. Používame najmä materiály z Detskej misie, ale aj z Tim 2,2 (ČR) alebo z internetu. Na besiedke je aj ďalšia dospelá pomocníčka, ktorá pomáha najmä s menšími deťmi. Teraz máme v besiedke 11 detí vo veku od 3 do 10 rokov. Našou túžbou je, aby už v mladosti mohli prijať Pána Ježiša a duchovne rásť a aby pochopili, že Sväté Písmo nám dáva potrebnú múdrosť. Tešíme sa, že sa môžeme venovať deťom v našom zbore a už od malička ich viesť k Bohu!

img_1339