Modlitba a spev v ťažkostiach – Sergej Mereshan

Boh si nás chce použiť aj v našich ťažkostiach, aby sa mohol osláviť a skrze nás pozdvihovať iných. Boh dopustí náročné situácie, aby sme my sami zistili ako je na tom naše srdce. Aká je naša reakcia na X rôznych problémov? Zachovávaš postoj vďaky alebo sebaľútosti? Pod tlakom sa ukáže pravda. Rozhodujúce je, čím plníme naše vnútro....

Pokorné zmýšľanie – Sergej Mereshan

V Liste Filipským 2:5 apoštol Pavol píše: ,,Majte to isté zmýšľanie medzi sebou, aké mal Kristus Ježiš." Pozoruhodné je, že Pavol v týchto slovách nehovorí ,,robte, ako robil Ježiš Kristus" aj keď, aj k tomu na iných miesta povzbudzuje. Ale zmýšľajte ako Ježiš Kristus. Ježišovo zmýšľanie bolo poslušné, poddajné a zároveň pokorné pred Bohom. A toto je...