Modlitba a spev v ťažkostiach – Sergej Mereshan

Boh si nás chce použiť aj v našich ťažkostiach, aby sa mohol osláviť a skrze nás pozdvihovať iných. Boh dopustí náročné situácie, aby sme my sami zistili ako je na tom naše srdce. Aká je naša reakcia na X rôznych problémov? Zachovávaš postoj vďaky alebo sebaľútosti? Pod tlakom sa ukáže pravda. Rozhodujúce je, čím plníme naše vnútro....