Modlitba a spev v ťažkostiach – Sergej Mereshan

Boh si nás chce použiť aj v našich ťažkostiach, aby sa mohol osláviť a skrze nás pozdvihovať iných.
Boh dopustí náročné situácie, aby sme my sami zistili ako je na tom naše srdce.
Aká je naša reakcia na X rôznych problémov? Zachovávaš postoj vďaky alebo sebaľútosti?
Pod tlakom sa ukáže pravda. Rozhodujúce je, čím plníme naše vnútro.

Vzájomný záväzok členov cirkvi – Sergej Mereshan

Obľúbená metafora, ktorou Biblia obrazne pomenúva cirkev je práve ľudské telo. Ľudské telo má mnoho údov a napriek tomu, že pozostáva z rôznych častí, tvorí stále iba jedno dokonalé telo.

Údy sú medzi sebou navzájom prepojené a do veľkej miery sú na sebe závislé. Podobne je to aj v cirkvi. Veriaci, aj keď sú rôzni, zaplnia to miesto na ktoré boli povolaní. Prepojenie medzi nimi spôsobuje to, že sa dopĺňajú a nie nahrádzajú.

Pokorné zmýšľanie – Sergej Mereshan

V Liste Filipským 2:5 apoštol Pavol píše: ,,Majte to isté zmýšľanie medzi sebou, aké mal Kristus Ježiš.”
Pozoruhodné je, že Pavol v týchto slovách nehovorí ,,robte, ako robil Ježiš Kristus” aj keď, aj k tomu na iných miesta povzbudzuje.
Ale zmýšľajte ako Ježiš Kristus. Ježišovo zmýšľanie bolo poslušné, poddajné a zároveň pokorné pred Bohom.
A toto je niečo, k čomu nás volá Božie slovo – mať pokorné zmýšľanie.

Zvesť o Ježišovi prichádzajúceho do Jeruzalema – Jerry Hamman

Tak ako obyvatelia Jeruzalema očakávali, že príde niekto kto ich vyslobodí z pod nadvlády Rimanov, často i my očakávame, že riešenie príde samo.
Ich predstava o riešení problému bola pekná, no skutočnosť bola taká, že neriešila ich problém.
My máme síce geniálne plány, no nič na svete neprekoná tvorcu geniality… a preto je dôležité dať priestor Bohu, On to proste vie.

Reakcia kresťanov na nespravodlivosť – Sergej Mereshan

Svet v ktorom žijeme je veľa krát nespravodlivý. Často vidíme ako ľudia nespravodlivo trpia, ale taktiež niekedy zažívame určitú nespravodlivosť aj voči sebe.
Realita je taká, že my veľa krát nevieme ovplyvniť to, čo sa bude okolo nás alebo voči nám sa diať. Vieme však ovplyvniť to, ako budeme reagovať na nespravodlivé správanie voči nám.
Biblia nám dáva návod, ako by sme mohli a mali reagovať na nespravodlivosť voči nám.

Úloha starších v zbore – Pavle Cekov

Mnoho z nás si ani len neuvedomuje skutočnú podstatu starších. Pretože to nie je len o funkcii, ale touto funkciou sa stavajú do prvej línie, ktorá je pod intenzívnou paľbou nepriateľa.
Zabezpečujú ochranu a pokrm pre stádo, preto je nesmierne dôležité aby sa za nich cirkev modlila, aby mali predivnú múdrosť od Pána.

Chráň svoje srdce – Peter Šrankota

V dnešnej dobe je potrebné chrániť mnoho vecí… u kresťana by nemala chýbať potreba, chrániť si svoje srdce. Otázne je: ,,Prečo je to tak dôležité?“ – Príslovia 4:23
Dokážeš odolávať tlakom? Čo robíš preto, aby si nezostal v otroctve?
Je dôležité, aby sme sa na veci pozerali v pravom svetle.