Úloha starších v zbore – Pavle Cekov

Mnoho z nás si ani len neuvedomuje skutočnú podstatu starších. Pretože to nie je len o funkcii, ale touto funkciou sa stavajú do prvej línie, ktorá je pod intenzívnou paľbou nepriateľa.
Zabezpečujú ochranu a pokrm pre stádo, preto je nesmierne dôležité aby sa za nich cirkev modlila, aby mali predivnú múdrosť od Pána.

Chráň svoje srdce – Peter Šrankota

V dnešnej dobe je potrebné chrániť mnoho vecí… u kresťana by nemala chýbať potreba, chrániť si svoje srdce. Otázne je: ,,Prečo je to tak dôležité?“ – Príslovia 4:23
Dokážeš odolávať tlakom? Čo robíš preto, aby si nezostal v otroctve?
Je dôležité, aby sme sa na veci pozerali v pravom svetle.

Moc v mene Ježiš – Pavle Cekov

Uvedomujeme si skutočnú moc tohto mena? Jedine v mene Ježiš vieme prikázať chorobe alebo nečistým duchom, pretože jedine toto meno má skutočnú autoritu v duchovnom svete.
Sme si toho vedomí? No to nestačí… Aby sme ho mohli používať potrebujeme v prvom rade mať vzťah s Ježišom Kristom. V opačnom prípade sa jedná len o slová, ktoré nemajú moc…

Moc Ježišovej smrti a vzkriesenia – S. Mereshan

V histórii ľudstva zomrelo mnoho ľudí. Je pozoruhodné, že smrť Ježiša Krista nebola taká ako ostatné. V Jeho smrti a neskôr v Jeho vzkriesení bola moc – moc ovplyvňovať a meniť ľudské životy. Moc Kristovej smrti a vzkriesenia až do dnešného dňa formuje a mení množstvo ľudských životov.

Samsonova cesta do Gazy – P. Cekov

To, s kým trávime svoj čas a aké miesta navštevujeme, do určitej miery poukazuje na to, kým sme. Život Samsona je v tomto pre nás varovným príkladom. Byť s ľuďmi a chodiť na miesta, ktoré na nás majú zlý vplyv, veľakrát spôsobí tak duchovný, ako aj duševný pád.