Modlitba a spev v ťažkostiach – Sergej Mereshan

Boh si nás chce použiť aj v našich ťažkostiach, aby sa mohol osláviť a skrze nás pozdvihovať iných.
Boh dopustí náročné situácie, aby sme my sami zistili ako je na tom naše srdce.
Aká je naša reakcia na X rôznych problémov? Zachovávaš postoj vďaky alebo sebaľútosti?
Pod tlakom sa ukáže pravda. Rozhodujúce je, čím plníme naše vnútro.

Vzájomný záväzok členov cirkvi – Sergej Mereshan

Obľúbená metafora, ktorou Biblia obrazne pomenúva cirkev je práve ľudské telo. Ľudské telo má mnoho údov a napriek tomu, že pozostáva z rôznych častí, tvorí stále iba jedno dokonalé telo.

Údy sú medzi sebou navzájom prepojené a do veľkej miery sú na sebe závislé. Podobne je to aj v cirkvi. Veriaci, aj keď sú rôzni, zaplnia to miesto na ktoré boli povolaní. Prepojenie medzi nimi spôsobuje to, že sa dopĺňajú a nie nahrádzajú.