Kto sme?

Vítajte na stránkach zboru Bratskej jednoty baptistov v Nových Zámkoch a dovoľte nám predstaviť sa.

Sme protestantské spoločenstvo kresťanov, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži za všetky hriechy ľudstva. Veríme, že Ježiš Kristus, Syn Boží, je jediná cesta, pravda a život a nikto nepríde k Bohu iba, iba skrze Neho.

Kedy sa stretávame?

Nepremeškajte plánované udalosti a ostatné zaujímavé aktivity zboru.

Učenícka skupinka 20+ - Pondelok 19:00
Domáca skupinka pre matky - Utorok 8:00
Skupinka pre rodiny s deťmi - Streda 16:00
Besiedka - práca s deťmi - Nedeľa 9:30
Nedeľné bohoslužby - Nedeľa 9:30
Dorastenecký klub ERES - Nedeľa 16:00

Kde nás nájdete?


BJB, Boženy Nemcovej 8, 940 75 Nové Zámky

Ste vítaný

Či ste mladý alebo starší, muž alebo žena, kresťan alebo nekresťan, vždy ste vítaný v cirkevnom zbore Radostná správa v Nových Zámkoch.